آخرین ایست بازرسی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)

سریال آخرین ایست بازرسی، روایتگر زندگی خانواده‌ای است که در سال‌های اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، درگیر ماجراهایی می‌شوند. مالک، پدر خانواده، توسط مأموران لبنانی‌‌ که به اسرائیل خدمت می‌کنند؛ دستگیر ‌شده و دخترش لیال برای خبر گرفتن از او به پایگاه نظامی می‌رود. رئیس پایگاه از لیال می‌خواهد تا در قبال آزادی پدرش، یکی نزدیکانش را که از اعضای جبهه مقاومت است به آنان تحویل دهد و در ادامه…


[button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/1.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۱ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/1_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۱ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/2.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۲ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/2_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۲ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/3.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۳ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/3_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۳ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/4.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۴ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/4_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۴ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/5.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۵ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/267/5_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۵ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.