دانلود سریال طنز خوش‌نشین‌ها (۱۳۸۹)

خلاصه داستان:
زمانی که خانواده آقا اردشیر از سفر باز می‌گردند؛ متوجه می‌شوند که او، خانه و اسباب و اثاثیه‌شان را با قیمت ناچیزی فروخته است. همسر و فرزندان اردشیر که هیچ اطلاعی از او ندارند، برای یافتن او تلاش ‌کرده و درگیر ماجراهایی تازه می‌شوند . . .
کارگردان: سعید آقاخانی
پخش: شبکهٔ سوم سیما
تاریخ اولین پخش: سوم آبان ماه سال ۱۳۸۹
ژانر: طنز-اجتماعی

بازیگران:
حمید لولایی، سیروس گرجستانی، مرجانه گلچین، علی صادقی، مهران رجبی، حدیثه تهرانی، حمید لولایی، اردشیر کاظمی، محمد کاسبی، کولان دبستانی، سپند امیرسلیمانی، پرستو مقدم، صبا کمالی، حلیمه سعیدی، امیر غفارمنش، بهشاد شریفیان، گیتی معینی‏


[button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/1.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/1_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/2.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/2_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/3.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/3_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/4.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/4_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/5.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/5_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/6.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/6_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/7.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/7_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/8.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/8_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/9.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/9_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/10.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/10_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/11.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/11_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/12.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/12_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/13.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/13_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/14.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/14_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/15.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/15_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/16.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/16_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/17.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/17_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/18.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/18_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/19.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/19_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/20.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/20_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/21.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/21_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/22.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/22_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/23.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/23_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/24.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/24_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/25.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/25_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/26.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/26_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/27.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/27_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/28.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/234/28_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸باکیفیت۳۲۰p[/button]


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.