در پناه تو (۱۳۷۲)

مریم دانشجوی رشته هنر و تنها فرزند خانواده‌ای با اصالت است که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارد. در این میان، یکی از هم‌کلاسی‌هایش به نام محمد که از اعتبار بالایی میان دانشجویان و اساتید برخوردار است، قصد ازدواج با او را دارد. اما پیش از آن که خواسته‌اش را مطرح کند، دوستش رامین از او می‌خواهد تا واسطه خواستگاریش از مریم شود…

کارگردان: حمید لبخنده
بازیگران: ثریا قاسمی، سیاوش طهمورث، آزیتا لاچینی، حسن جوهرچی، سعید پورصمیمی، پارسا پیروزفر، ایرج راد، لعیا زنگنه، رزیتا غفاری، سحر زکریا، رامین پرچمی، شهرزاد عبدالمجید

 


[button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/1.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۱ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/1_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۱ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/2.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۲ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/2_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۲ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/3.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۳ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/3_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۳ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/4.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۴ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/4_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۴ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/5.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۵ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/5_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۵ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/6.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۶ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/6_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۶ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/7.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۷ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/7_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۷ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/8.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۸ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/8_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۸ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/9.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۹ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/9_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۰۹ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/10.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۰ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/10_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۰ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/11.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۱ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/11_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۱ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/12.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۲ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/12_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۲ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/13.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۳ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/13_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۳ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/14.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۴ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/14_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۴ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/15.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۵ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/15_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۵ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/16.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۶ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/16_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۶ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/17.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۷ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/17_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۷ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/18.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۸ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/18_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۸ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/19.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۹ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/19_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۱۹ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/20.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۰ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/20_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۰ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/21.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۱ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/21_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۱ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/22.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۲ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/22_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۲ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/23.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۳ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/23_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۳ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/24.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۴ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/24_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۴ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/25.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۵ با لینک مستقیم و کیفیت بالا[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/291/25_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلود قسمت ۲۵ با لینک مستقیم و کیفیت کم[/button]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.