روشنتر از خاموشی (۱۳۸۷)

در زمانی که کشور از لحاظ سیاسی و اجتماعی، در شرایطی نابه‌سامان قرار گرفته و علاوه بر تهدیدات و دست‌اندازی مستعمران به خاک ایران، عده‌ای نیز در داخل داعیه حکومت دارند؛ صدرالدین محمد قوام شیرازی متخلص به ملاصدرا، در راه کسب علم و دانش قدم می‌گذارد. این فیلسوف برجسته، که روحی تشنه و مشتاق یادگیری دارد؛ در محضر دانشمندان و عالمان بزرگ اسلامی چون میرداماد و شیخ بهایی درس می‌آموزد …

ژانر: تاریخی، زندگی‌نامه
نویسنده: حسن فتحی
کارگردان: حسن فتحی

بازیگران: حسین یاری , کتایون ریاحی , محمود پاک‌نیت , علی نصیریان , بهاره رهنما , محمدعلی کشاورز , فریماه فرجامی , جمشید مشایخی , فخری خوروش , ژاله علو , علی سلیمانی , محمود عزیزی , رسول نجفیان , عنایت بخشی , اسماعیل شنگله , فخرالدین صدیق‌شریف , حسام نواب صفوی

موسیقی متن: فرهاد فخرالدینی
اهنگ پایان: علی‌رضا قربانی
کشور سازنده: ایران
زبان‌ها: فارسی (+لهجه شیرازی)
تعداد قسمت‌ها: ۳۵
تولید
تهیه‌کننده: حسن بشکوفه
تدوین‌کننده: آرش معیریان
مکان‌ها: شهرک سینمایی غزالی
کاشان
تهران
مناطقی از شمال کشور
فیلمبرداری: عظیم جوانروح
دوربین: بتاکم
مدت: ۴۵ دقیقه
تولید شرکت‌ها: سیما فیلم
توزیع کننده: صدا و سیما
پخش کننده:
شبکه اصلی: شبکه یک
شبکه آی فیلم
شبکه سحر
شبکه آموزش
اولین نمایش در: شبکه یک ۱۳۸۲


[button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/1.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/1_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/2.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/2_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/3.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/3_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/4.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/4_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/5.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/5_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/6.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/6_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/7.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/7_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/8.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/8_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/9.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/9_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۰۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/10.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/10_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/11.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/11_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/12.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/12_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/13.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/13_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/14.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/14_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/15.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/15_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/16.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/16_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/17.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/17_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/18.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/18_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/19.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/19_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۱۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/20.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/20_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/21.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/21_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/22.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/22_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/23.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/23_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/24.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/24_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/25.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/25_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۵ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/26.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/26_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۶ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/27.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/27_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۷ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/28.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/28_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۸ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/29.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۹ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/29_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۲۹ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/30.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۰ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/30_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۰ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/31.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۱ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/31_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۱ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/32.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۲ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/32_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۲ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/33.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۳ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/33_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۳ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/34.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۴ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/34_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۴ باکیفیت۳۲۰p[/button][button color=”blue” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/35.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۵ باکیفیت۷۲۰p[/button][button color=”purple” rel=”nofollow” link=”http://93.190.24.111:82/210/35_320.mp4″ align=”center” icon=”brankic-icon-download2″]دانلودقسمت ۳۵ باکیفیت۳۲۰p[/button]


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.